Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

Campagne tegen suïcide jongeren (VTM)

Peter De Munck, directeur van het Don Bosco college, aarzelde niet. “Toen Jean-Louis en zijn echtgenote Christine Bakker me enige tijd geleden opzochten met de vraag of de opstart van de scholencampagne bij ons kon plaats vinden, heb ik onmiddellijk positief gereageerd. “Hey hoe gaat het” is immers een mooi en broodnodig initiatief.” 

"De leerlingen krijgen verdeeld over twee lesblokken een algemene presentatie, coaching in kleine groepjes van Barbara Sarafian en de campagne werkt ook samen met de voetbalbond. De leerlingen krijgen in de bus van de Rode Duivels een filmpje te zien, de 'bloem bucket race'. Het filmpje dat gebasseerd is op de 'Ice Bucket Challenge' kaart een aantal problemen aan. Na het filmpje kunnen de leerlingen hierover debatteren", zegt Jean-Louis.

Doel
"Het is geweten dat jongeren die hulp willen zoeken niet geneigd zijn dit te doen in de onmiddellijke omgeving, maar ze gaan eerder kanalen gebruiken waar ze vandaag de dag het meest mee vertrouwd zijn", zegt Jean Louis. "Je weet dat er tools bestaan en wat ze doen, maar je weet ze niet terug te vinden. Jongeren kunnen chatten met de zelfmoordlijn 1318, maar als je dan een berichtje stuurt, krijg je vaak de melding dat het een aantal dagen kan duren vooraleer ze antwoorden."

“We wensen preventiecampagnes op te zetten in de scholen om te voorkomen dat sommige jongeren zelfdoding als enige oplossing zien. We streven er naar dat ze hulp leren zoeken en deze ook vinden. Ook willen we de omgeving er alert op maken zodat zij de signalen op tijd zouden herkennen. Kortom, ik wil het probleem benoemen en bespreekbaar maken en scholen kunnen hierin een zeer belangrijke rol spelen," zegt Jean-Louis.

Meter
Belgische actrice Barbara Sarafian is meter van het project. “We moeten terug naar een samenleving met oprechtere aandacht voor elkaar. Onderzoek toont aan dat onze maatschappij machteloos lijkt te staan tegenover de aanpak van psychische problemen bij o.a. jongeren die tot suïcide kunnen leiden."

"In verhouding tot andere initiatieven die een psychische problematiek belichten, zien wij de noodzaak om met onze campagne een stap verder te gaan en zelfdoding te benoemen. Als term, als fenomeen en als alarmerende realiteit. Een realiteit die aantoont dat de maatschappelijke aversie voor individuele onzekerheid een verpletterende impact heeft."

Hackaton
"We werken samen met Google en Proximus om in het najaar een hackaton te organiseren. We willen studenten, nabestaanden en ervaringsdeskundigen... samenbrengen om 48 uur lang te laten brainstormen. Er wordt verwacht dat ze met praktische voorstellen komen die op korte en middellange termijn oplossingen kunnen bieden voor plaatsen die suïcide gevoelig zijn.

Terug naar overzicht