Besoin urgent d'une conversation? Appelez dès maintenant gratuitement 1813.

Soutenez-nous

Nous avons besoin de votre don.

Chaque jour, nous aidons des gens, en garantissant une indépendance totale, aussi sur le plan financier. C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. En faisant un don, vous contribuez au soutien de notre travail.

Merci d’avance! Bon à savoir: vous recevez une attestation fiscale pour des dons à partir de 40 euros sur une base annuelle (45 % de réduction d’impôt).

Optez pour un don mensuel si vous voulez faire la différence à long terme ou optez pour un don unique:

  • Un don mensuel de 20 euro vous coûtera en réalité 11 euros par mois.
  • Un don unique de 130 euros vous coûtera en réalité 72 euros.

Vous préférez un soutien mensuel? Donnez un ordre permanent à votre banque ou introduisez les données vous-même via votre Homebanking (banque en ligne).

Praktische vragen fiscaal attest

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest? Als het totale bedrag op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, sturen we automatisch een fiscaal attest eind januari, begin februari, van het jaar NA de gift.

Welk adres en welke naam? Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam en adres van de titularis van de rekening waarmee de storting werd uitgevoerd. Het attest wordt verstuurd naar het adres van de rekeninghouder die de storting uitvoerde.

Hoe wordt het verwerkt? Wij versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën: naam van de schenker, het bedrag en het nummer van het fiscale attest. Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web. Om dit te vermijden dienen wij over de juiste naam en voornaam en het officiële adres te beschikken. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën. Getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer.

Lire moins

Lire plus

Mon soutien

Vos données

Paiement préféré