Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering 2019

In het memorandum geven we aanbevelingen hoe de overheid de suïcidepreventie kan verhogen op korte en lange termijn.

Op korte termijn, verbetering van:
- Telefonisch zelfmoordlijn1813
- De chatdienst van 1813
- E-mail van 1813
- Online tools van 1813
- Psychologische hulp
- Controle op uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Doelstellingen op middellange termijn.
- Pedagogisch
- Therapeutisch
- Het verenigingsleven
- De bedrijven
- De media
- De totale maatschappij – systeemaanpak

Lees hierna de uitgebreide bijlage met alle concrete voorstellen.

Terug naar overzicht