Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

Fiscaal attest voor gift

Zijn er nog andere voorwaarden?
Het gestorte bedrag dient van een individuele schenker te komen en niet het resultaat zijn van een collectieve geldinzameling. Een voorbeeld. In de plaats van allerlei cadeautjes voor je verjaardag te ontvangen, heb je aan vrienden en familie gevraagd om geld te geven voor een vzw. Je ben fier om 200 euro te kunnen overschrijven aan de vzw. Omdat de som die je stort, voortvloeit uit een inzamelactie, heb je geen recht op een fiscaal attest.

En hoe zit het met bedrijven?
De principes die gelden voor particulieren zijn ook van toepassing voor bedrijven. Ik geef ook enkele voorbeelden:
Je bent werknemer in een bedrijf en geeft een uiteenzetting over een bepaalde vzw. Tevens heb je gevraagd om een gift van 40 euro te storten op de bankrekening van de vzw. Alle individuele collega’s hebben recht op een fiscaal attest. Mocht je alle bedragen zelf eerst verzameld hebben, dan zou niemand recht hebben op een fiscaal attest.
Een ander voorbeeld. Werknemers van een bedrijf zamelen geld in voor een vzw. De werkgever engageert zich om het bedrag te verdubbelen. Het ingezamelde bedrag van de werknemers is het resultaat van een inzamelactie en geeft dus geen recht op een fiscaal attest. Het bedrijf verdubbelt het oorspronkelijke bedrag en stort dat apart door. Deze laatste storting is wél een gift en geeft dan ook recht op een fiscaal attest.
En een laatste voorbeeld.
Je organiseerde een evenement in Gent met gratis optredens van bekende artiesten. Enkele Gentse bedrijven sponsorden de actie: ze vroegen enkel om hun logo’s op de uitnodiging te plaatsen. De bedrijven hebben geen recht op een fiscaal attest. Hun logo op de uitnodiging is een afgesproken tegenprestatie. Ze kunnen van de vzw wel een debetnota krijgen met vermelding “reclame”, maar dan spreken we over sponsoring en niet over een gift.

Wil je méér weten? Stuur een mail naar info@heyhoegaathet.be

Terug naar overzicht