Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

Steun ons

We hebben jouw gift nodig

Elke dag, helpen we mensen. We doen dat in volledige onafhankelijkheid, ook financieel.
Daarom is jouw steun nodig. Door een gift te doen steun je ons werk.
Alvast bedankt!

Goed om te weten: je krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis (45% belastingvermindering).

Kies voor een maandelijkse gift als je verschil wilt maken op lange termijn, of ga voor een eenmalige gift:

  • Een maandelijkse gift van 20 euro kost je in feite slechts 11 euro per maand.
  • Een eenmalige gift van 130 euro kost je in werkelijkheid slechts 72 euro.

Uiteraard kan u ook opteren om onderstaande betalingsmogelijkheden niet te gebruiken en zélf een opdracht geven aan je bank om een bedrag over te storten naar onze bankrekening.

Praktische vragen fiscaal attest

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest? Als het totale bedrag op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, sturen we automatisch een fiscaal attest eind januari, begin februari, van het jaar NA de gift.

Welk adres en welke naam? Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam en adres van de titularis van de rekening waarmee de storting werd uitgevoerd. Het attest wordt verstuurd naar het adres van de rekeninghouder die de storting uitvoerde.

Hoe wordt het verwerkt? Wij versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën: naam van de schenker, het bedrag en het nummer van het fiscale attest. Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web. Om dit te vermijden dienen wij over de juiste naam en voornaam en het officiële adres te beschikken. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën. Getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer.

Lees minder

Lees meer

Mijn gift

Uw gegevens

Voorkeur betaling