Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

slider 6
slider 1
slider 2
slider 5
slider 3
slider 4
hey

België behoort tot de top 10 van landen in Europa met de hoogste suïcidecijfers. In 2014 overleden er ongeveer 3 personen per dag als gevolg van zelfdoding. Suïcide is de nummer 1 doodsoorzaak bij jongeren en volwassenen in België. Het initiatief Hey hoe gaat het? van de vzw “Tout Bien – Okidoki” wil het probleem onder de aandacht brengen en ijvert voor preventie van suïcide van jongeren in België. Met dit initiatief willen ze het taboe doorbreken dat er heerst in onze maatschappij over zelfdoding. Ze leggen de nadruk op het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten. Daarnaast ijveren ze voor betere opvangmogelijkheden.

Events
Doet u mee aan de ‘Bloem Bucket Challenge’? (De Standaard)

Naar analogie met de ice bucket challenge hoopt een nieuwe suicidepreventieorganisatie voor jongeren op een virale campagne. Bij de Bloem Bucket Race stoppen deelnemers hun gezicht in een emmer vol bloem, waardoor zich een masker vormt op het gelaat. Dit symboliseert het masker waarachter we ons soms verstoppen, zegt Jean-Louis Copers, die in 2015 zijn zoon verloor en wiens vrienden met hem de handen in elkaar sloegen voor een suicidepreventieorganisatie. Vervolgens worden jongeren attent gemaakt dat het niet altijd nodig is je gevoelens te verbergen. De organisatie kreeg de bus van de Rode Duivels om jongeren aan te zetten het campagnefilmpje bekend te maken via de sociale media. Aantal zelfdodingen terugdringen De nieuwe vzw ˜Tout Bien - Okidoki" wil het aantal zelfdodingen onder jongeren op korte termijn terugdringen van 18 tot 10 per 100.000 inwoners, zoals dat in Nederland het geval is, al stellen ze nul als einddoel voorop. Door te focussen op suicidepreventie bij jongeren, willen ze een leemte opvullen in de huidige preventiecampagnes en -initiatieven. Actrice Barbara Sarafian is meter van het project. In november organiseert de vereniging nog een hackaton, om ideeen rond zelfdodingspreventie zo snel mogelijk om te zetten naar werkende instrumenten voor sociale media. Meer informatie op www.heyhoegaathet.be. Woensdagvoormiddag de aftrap gegeven van de ‘Bloem Bucket Challenge’. Het doel? Zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken. https://youtu.be/oktwyV-6vCw

 

24 mei 2018

"Op mijn lagere school liep alles goed. Het was een dorpsschool en iedereen kende iedereen. Het eerste middelbaar was voor mij moeilijk. Plots kwam ik in een volledig andere wereld: van dorp naar stad. Van kleine school waar de leraars vriendelijk waren naar een school met 100den klassen. "

Bv's

"We moeten terug naar een samenleving met oprechtere aandacht voor elkaar. We leven in een realiteit die aantoont dat de maatschappelijke aversie voor individuele onzekerheid een verpletterende impact heeft."

Target
#w_90

Taboe doorbreken

Het taboe rond zelfdoding willen we aanpakken middels media-acties, getuigenissen, een themaweek, ... Ons doel is om duidelijk te maken dat psychische problemen deel uitmaken van het leven van veel mensen. Tevens dienen we te leren hoe we met mensen met psychische problemen zorgzaam kunnen omgaan en hoe we hen kunnen begeleiden naar professionele hulp.

#w_90

Fondsenwerving

We zullen diverse acties opzetten om fondsen in te zamelen. Mensen zullen worden aangespoord om geld te storten (rekeningnummer vzw "Tout Bien – Okidoki": BE 12 0689 3006 1992) of om zelf benefietacties op te zetten.

#w_90

Sensibiliseringsmiddelen

Met de fondsen zullen we sensibiliseringsmiddelen uitwerken zoals educatieve pakketten voor scholen, jeugdbewegingen en vormingsinitiatieven. Tevens zullen de fondsen gebruikt worden om professionele begeleiding van suïcidepogers financieel te ondersteunen.