Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

Bedrijven sponsoren

Bedrijven kunnen “Hey hoe gaat het” sponseren. De VZW maakt een factuur op voor het sponsorship. Het Silver-sponsorship bedraagt 1.500 €. En het Gold-sponsorship 2.500 €. Met het sponsorship verbetert het bedrijf samen met de VZW de samenleving.

De VZW engageert zich om op elke communicatie het logo van de sponsors te vermelden.

Sponsoracties

Particulieren en/of bedrijven kunnen een goed doel steunen door sponsoracties op te zetten: sportactiviteiten, culturele happenings, ...

Gift

Via een gift kan u tijdens uw leven gelden overdragen zonder dat een notariële akte nodig is. Hierdoor worden schenkingsrechten en kosten van de notaris vermeden. Er zijn echter nadelen aan verbonden: indien de schenker binnen de drie jaar na een gift komt te overlijden moeten alsnog successierechten worden betaald. Informeer u hiervoor bij uw notaris of via www.notaris.be.

Schenking

Via een schenking kan u tijdens uw leven een deel van uw bezittingen verdelen. Hiervoor is een notariële akte nodig. Bij een schenking moeten wel schenkingsrechten en notariskosten betaald worden.

Testament

Met een testament komt je geld terecht bij de mensen en projecten die jij belangrijk vindt. Naast familie en vrienden kan je ook een goed doel opnemen in je testament. Door “Hey hoe gaat het?” op te nemen in je testament leef je voort in onze activiteiten. Zo krijgt jouw nalatenschap een bijzondere bestemming en doe je iets blijvends voor de jongeren in onze maatschappij.

Wenst u meer informatie?

Stuur een mail naar info@heyhoegaathet.be
Vermeld uw telefoonnummer indien u een afspraak wenst.