Dringend nood aan een gesprek? Bel nu gratis 1813.

Ik vermoed dat er een naaste wil zelfmoord plegen, hoe kan ik een gesprek aanvatten?

Als je een vriend of familielid kent waarvan je vermoedt dat die persoon zelfmoord overweegt, kun je daar het beste over proberen te praten. Dat is lastig want vaak willen we juist praten vermijden. Echter voor de persoon die aan zelfmoord denkt is het meestal een opluchting. Iemand kan zich hierdoor begrepen en minder alleen voelen. Alsook gedachten beter structureren en problemen relativeren. 
Welke vragen kan je stellen? 
Je lijkt niet gelukkig, wat scheelt er? Denk je wel eens dat je niet meer wilt verder leven? Heb je er met andere mensen over gesproken? Heb je al met je huisarts over gesproken? Hoe sterk is je gedachte aan zelfmoord? Wat zou je helpen? Hoe kan ik je helpen? Kunnen we samen op zoek naar een goede psycholoog.

Waarom pleegt iemand zelfmoord?

Er is niet één verklaring waarom mensen zelfdoding plegen. Meestal gaat het om een opeenstapeling van problemen en is er een druppel die de emmer doet overlopen. Zelfdoding lijkt dan de enige manier om een eind te maken aan een ondraaglijke situatie. 
Het is belangrijk te weten dat er naast risicofactoren gelukkig ook beschermende factoren zijn die de kans op zelfdoding verkleinen.

Enkele voorbeelden van deze beschermende factoren: 


  • goede relatie met vrienden en/of familie, op begrip kunnen rekenen vanuit de omgeving, sociale integratie;
  •  hulpzoekend zijn, u zelf voldoende waarderen;
  •  ook zingeving en religie kunnen helpen.

Zie je een zelfmoord altijd aankomen?

Het suïcidaal proces begint met zelfdodingsgedachten. Een stap verder volgt er een zelfdodingsplan. 
In deze perioden zijn door de omgeving waarschuwingssignalen heel moeilijk waar te nemen.
Als de plannen en gedachten concreter worden, stijgt de kans op een zelfdoding(spoging). Pas in deze fase zijn de gedragingen zichtbaar en waar te nemen door de omgeving. Daarom is het belangrijk om alert te zijn voor de allereerste, vaak moeilijk waarneembare, signalen en om deze steeds ernstig te nemen. Iedereen die een zelfdodingspoging onderneemt heeft de voorafgaande fasen doorlopen. De duur van dit proces kan erg verschillen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde duur van het proces 2,5 jaar is. Uitzonderlijk kan het proces op enkele uren worden doorlopen. Niet iedereen die zelfdodingsgedachten heeft, pleegt ook effectief zelfdoding. Dat wil dus zeggen dat het suïcidaal proces omkeerbaar is en dat zelfdodingspreventie mogelijk en zinvol is.

Is zelfdoding te voorkomen?

Voor de omgeving van de suïcidale persoon is zelfdoding het probleem, terwijl het voor de persoon in kwestie een oplossing lijkt. Ze zouden wel willen leven, maar omdat ze niet langer op deze manier kunnen verder leven en omdat ze geen enkele andere manier zien om een eind aan hun lijdensweg te maken, lijkt zelfdoding de enige uitweg. 
Zelfdoding is echter te voorkomen. Aan elke zelfdoding gaat een proces van gedachte naar daad vooraf. Dit proces is omkeerbaar. Alert zijn voor signalen en ze ernstig nemen is belangrijk. Het is de bedoeling om de neerwaartse spiraal van negatieve gedachten en emoties om te keren. Vaak is dat niet eenvoudig. Daarom is het vaak aangewezen om een professionele hulpverlener of therapeut in het genezingsproces te betrekken.